Помощ

Какво е сублимация?

Сублимацията е процес на отпечатване на изображения върху готови изделия и представлява преход на използвани мастила от твърдо вещество в газообразно под въздействие на висока температура, в резултат на което изображението се пренася върху изделието.

Какви са възможностите на сублимацията?

Сублимацията е специфичен начин на отпечатване, като продуктите отпечатани по този начин са най-дълготрайни като щампа и позволява печата върху продукта да изглежда перфектно.

Сублимационния печат има широко предназначение и е подходящ за ползване при производството на много видове артикули и аксесоари и включително някои текстилни продукти.

Какви продукти могат да бъдат сублимирани?

Изделието трябва да е изготвено от полиестер или да има специално покритие. При нагряване до определена температура молекулите на полиестера се "отварят" и сублимационните мастила, които в това време се намират в газообразно състояние проникват в полиестера. След прекратяване на въздействието на високата температура, молекулите на полиестера се "затварят", и така изображението остава на полиестера.

Каква технология се използва за печат на текстилните продукти?

Ние работим с принтер DTG Kiosk за директен пълноцветен дигитален печат с максимална резолюция 1440 dpi. DTG са реална алтернатива на ситопечата при малките тиражи и са единственото професионално решение за пълноцветен печат.

Какво е директен печат?

Дирекния печат е процес, при който използваните мастила за печат се вмъкват директно във влакната на материята. Това означава, че след отпечатване, щампата изглежда като част от самата тениска или друг текстилен продукт. Солидността на печата е доста по-добра от други видове печат, като например използването на фолио – флекс (гладко фолио) или флок, при които продуктите имат много по-малка издръжливост и се повреждат бързо.

Важно е да се спомене, че при директния печат се използват специални мастила, които са предназначени за печат върху текстилни продукти.